Tobias Wattman Lundstig

Ägare - VD

Specialist terapeut

Kommunikation & beteenden

Psykisk och fysisk hälsa

Föreläsare

Besöksadress:

Råå kraft & hälsa

Proholistic AB

Kronan H1-H8

- Hus H4 -

97442, Luleå

2 trappor

Tel Tobias: 070-6666630

- Mjuk kiropraktik och strukturell osteopati

- Klassisk massage / Idrottsmassage

- Djupgående BMNC massage terapi

- (Body-Mind-Nervous system-Connection)

- Funktionell - strukturell biomekanik

- Smärt hantering / rehab / prehab

- Stress behandling

- PT (Personlig tränare)

- Medicinsk Qi Gong

- Medicinsk Yoga

- Meditation / Mindfulness

- Andningsterapi

- Fysisk Yoga

- Reiki Terapi (Master nivå)

- HLC - Holistic Life Coaching

- Kommunikation - Svåra samtal (NVC)

- Konflikthantering

- Vägledande Samtal 

- Coachande Samtal

- Kost rådgivare

- Hälso rådgivare