1

Föreläsning

Workshop

Teambuilding

På förfrågan

Det finns en elefant i rummet, vad är det som händer när vi undviker att prata om den?

Vart kommer den ifrån, vad säger den , vad gör vi med den

Kroppen signalerar, hjärnan uppfattar och kroppen handlar

Vilka val har vi, hur agerar vi och vad leder det till...

Förståelse och hantering av stress genom mental träning

Positiv och negativ stress

Hur fungerar samspelet mellan sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke mm

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

 

Minska sjukfrånvaro - ökad och balanserad produktivitet

Kostnad:

På förfrågan

2

På arbetet

Vi arbetar med att förmedla funktionella lösningar och hanterbar information

kring områden som bl.a:

- Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

- Förebyggande hälsa på arbetsplatser

- Minska negativ stress genom mental träning, samtal och dialog

- Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

- Ergonomi (fysisk)

- Ergonomi (mentalt)

- Kost och äring för hållbarhet och god energi

- Föreläsningar

- Workshops

- Teambuilding

- Samtal och dialog

- Konflikthantering

- Stress och krishantering

- Friskvård på arbetsplatsen

Kostnad:

På förfrågan