Föreläsningar

Föreläsning

Workshop

Teambuilding

Deltagare: 5-500

Det finns en känsla av energi i rummet och i kroppen

Vart kommer den ifrån, vad betyder den, vad gör vi med den

Kroppen signalerar och hjärnan uppfattar och handlar

Vilka val gör vi och vad leder de till...

Minska negativ stress genom mental träning

Possitiv och negativ stress, kost, näring

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

 

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Kostnad:

Från 25.000 - 250.000 kr 

Paket 1

Föreläsning

Deltagare

5-500 pers 

Enstaka tillfälle

Föreläsningar

Enstaka tillfällen

Vi arbetar med att förmedla förståbara lösningar och påtagligt hanterbar information

kring områden som bl.a:

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

Minska negativ stress genom mental träning

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Kostnad:

Från 25.000 - 250.000 kr

Paket 2

Föreläsning

Deltagare

Deltagare: 5-500

Upprepade tillfällen

Föreläsningar

Upprepade tillfällen

Vi arbetar med att förmedla förståbara lösningar och påtagbar hanterbar information

kring områden som bl.a:

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

Minska negativ stress genom mental träning

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Kostnad:

Från 25.000 - 250.000 kr / tillfälle

Paket 3

Workshop

Teambuilding

Deltagare: 5-50

Workshop - teambuilding

Vi arbetar med att förmedla förståbara lösningar och påtagligt hanterbar information

kring områden som bl.a:

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

Minska negativ stress genom mental träning

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Kostnad:

Från 25.000 - 200.000 kr