Föreläsning

Expert konsult

Samtal

Dialog

Möten

Vi arbetar med att förmedla hållbara lösningar och hanterbar information kring områden som:

Stress, förstå att stress är possitiv och negativ

Förebyggande kommunikation

 

Hantering av konfliker

Motivation och energi-effektivicering för grupper

Förebyggande fysisk och psykisk hälsa i relationer samt på arbetsplatser

Påverka sjukfrånvaro - öka kunskap, medvetenhet och närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att hålla långsiktigt

Kostnad:

På förfrågan

Vi kommer gärna ut och hjälper er nå en högre grad av hållbarhet