Qi Gong

Workshop 

Retreat

Råå kraft & hälsa 

Kronan H4, Luleå

Qi-gong - Energimedicin

24-25:e april 2021

Hälsoklinik: Råå kraft & hälsa 

Kronan H4, Luleå

Nyhet från 25:e april

Video/digital workshop/kurs 

Dialog, träning, struktur, insikt, medvetenhet  

för balans och återthämtning

-

 Fysisk, mental, emotionell ökad funktion för hälsa 

Stärkt immunfunktion, nervfunktion, elimenera strukturella obalander, funktionella-störningar, avvikelser och nedsättningar, läkningsdynamiker, kronisk och kortvarig problematik

Förebyggande dvs Pre-habilitering

Återbyggande dvs Re-habilitering