Paket 1

Föreläsning

Deltagare

5-500 pers 

Enstaka tillfälle

Föreläsningar

Enstaka tillfällen

Vi arbetar med att förmedla förståbara lösningar och hanterbar information kring områden som bl.a:

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

Minska negativ stress genom mental träning

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Kostnad:

Från 25.000 - 250.000 kr

Paket 2

Föreläsning

Deltagare

Deltagare: 5-500

Upprepade tillfällen

Föreläsningar

Upprepade tillfällen

Vi arbetar med att förmedla förståbara lösningar och hanterbar information kring områden som bl.a:

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

Minska negativ stress genom mental träning

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Kostnad:

Från 25.000 - 250.000 kr / tillfälle

Paket 3

Workshop

Teambuilding

Deltagare: 5-50

Workshop - teambuilding

Vi arbetar med att förmedla förståbara lösningar och hanterbar information kring områden som bl.a:

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

Minska negativ stress genom mental träning

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Kostnad:

Från 25.000 - 200.000 kr