"Proholistic"  betyder "för helhet"

 

Vi arbetar med att assistera, förmedla och utveckla helhets övergripande kunskap och högkvalitativa lösningar inom

välmående, kommunikation, hälsa och livsstil.

Fysisk, psykisk och neurologisk behandling, träning 

samt utbildning för att återställa kontakten mellan kroppens egna system

kurser, utbildningar, behandling, rådgivning, träning och föreläsning 

Med fokus på holistiskt - fuktionell - komplimentär - alternativmedicinsk och vetenskaplig hälsometodik samt den konstanta dynamiska relationen mellan psyke, nervsystem och fysiologi förmedlas möjligheter

och lösningar kring tidigare begränsningar, bristande kommunikation, mentala ramar och upplevda besvär.

"Det finns lösningar till alla problem

det finns problem till alla lösningar

Vart har vi vårt fokus...

I en konstant pressad vardag i den globala samhällsstruktur vi nu lever i är hållbara och hälsosamma samarbeten otroligt viktiga för en hälsosam utveckling

 

Världen förändras i allt snabbare takt, fysisk, psykisk och emotionell energi utmanas och balanseras på sin absoluta spets och påtagligt påverkas vi alla lika men ändå så olika.

 

Bred, djup & seriös kunskap & förståelse för helhetsbilder & komplexiteter runt individen/gruppen.

 

Närvaro, ärlighet, långsiktighet hållbarhet och god kommunikation ger samarbeten med possitiv dynamik som leder till hälsa, styrka och välmående lika mycket för dig som enskild individ som för gruppen, företaget och organisationen.

Vem samarbetar jag/vi med?

Når jag/vi de resultat vi har behov av?

Pro holistic som betyder För Helheten

Holistisk "holism" att helheten är viktigare än de enskilda delarna för sig.

 

Först när samtliga delar balanseras så uppnår vi totalt välbefinnande dvs kraft & hälsa.

 

Fysiska kroppen - muskler - leder - skelett 

Psykiska kroppen - tankar - känslor - handlingar - mönster - möjligheter - begränsningar

Energi kroppen - nerrvsystem - bioelektriska impulser - det system som uppräthåller livet

Kost och näring för energi, välmående och läkning

 

Dessa begrepp och förhållningssätt till hälsa & livsstil har blivit viktigare i dagens världsbild där den moderna stressen ökar medan vi fortfarande lever i en primitiv stenålderskropp

 

Tjänster utifrån vad du som individ behöver för att återfå balans. genom att tänka, äta, träna, sova, leva kommunicera och må bra.

Ge inte upp om det tar emot!

Ta inte bara i hårdare

Ta i smartare

Välkommen till

Proholistic AB

 Råå kraft & hälsa

 

 

 

 

 

Starta där du är

Använd det du har

Gör det du kan...

"Arthur Ashe"

 

 

 

 

© 2015 Proholistic AB - Råå kraft & hälsa - för holistisk utveckling.