top of page

Pro-holistic: Betydelse: 

Alla delar och delarnas samspel skapar tillsammans en helhet

Elefanten i rummet

Vi arbetar med det som brukar kallas elefanten i rummet som ibland tillåts att rusa runt och skapa frustration, desorientering och kaos

Otimering av individen & gruppen

Vi arbetar med funktions-optimering

Från enklare till komplex problematik, akuta samt  långvariga funktionsstörningar/funktionsnedsättningar som kan störa, stjäla energi eller hindrar oss i vardagen

"Om vi sitter i samma båt, ror vi båten i samma riktning?"

 

Funktionsstörningarna som vi arbetar med varierar i art och grad över tid från akut till långvarig problematik,  enkla och triviala till stora och komplexa ärenden

Vi ser möjligheten till ökad tillväxt ur konflikt och problematik

Funktionsstörningar och nedsättningar /funktionsbortfall är något som vi alla i olik grad kommer att  påverkas av i vardagen och genom livet, När graden av störningarna blir av akut/högre grad eller förblir långvarig så ökar behovet av att hantera något 

Vår målbild och vårt syfte

Hjälpa våra kunder med att analysera, hantera, klargöra och assistera från start till mål, från de minsta missförståndet till de större problemen och konflikterna

 

Vi assisterar kunden hela vägen från analys till lösning, dvs hantering, tillhandahållandet av kunskap, motivation och assistans i de vardagliga små miss-dynamiker som vi frekvent ej löser pga exempelvis: annat som tar upp vår tid, bristande motivation / engagemang, energin finns ej, kan ej riktigt se/uppfatta eller av olika anledningar saknar mod att ta i ärenden

Vi hjälper våra kunder så de kan utföra sina arbetsuppgifter, spetskompetenser nå deadlines, drömmar och mål på ett enklare, energieffektivare och klarare sätt, att kunna arbeta effektivare på kort som på lång sikt.

 

 

 

 

Vi är anlitade av bl.a:

Försvarsmakten

Swedavia - Swedish airports

SSAB

Telia Sonera

Niemi Bil

Hermelinen - Luleå

Vi arbetar på vår privata klinik på kronan i Luleå samt ute på vår uppdragsgivares arbetsplats

 

Tillsammans arbetas hållbart optimerade lösningar stegvis fram till att förebygga, lösa och underhålla problematik från låg grads intensivitet som ofta tillåts förbli långvarig och kan då utvecklas till kronisk, samt hög grad av intensivitet dvs akut (kortvarig) som är den enklaste att visuellt observera och då den vanligaste varianten som arbetas med

Konkret arbetar vi med:

(Grupper och för individer)

-Fysisk behandling samt fysisk aktivering/träning

(återställa funktion vid störningar i kroppens rörelse apparat)

-Kognitiv behandling/träning/terapi

-Personlig utveckling och mental träning

-Medling och konflikthantering

-Samtalsstöd och krisstöd

-Motiverande / coachande samtal

-Teambuilding och gruppdynamisk optimering

- Inspirations och motivations föreläsningar

 

- Inspirations och motivations workshops

 

"Styrka likt en arm,

även den starkaste arm som ej vill böja sig kommer snart att brytas"

 

 

© 2015 Proholistic AB  

Råå kraft & hälsa 

Otimering - Utveckling - Transparens

bottom of page