top of page

Vår vision, vårt syfte och vårt mål

connect-20333_1920_edited.jpg
idea-2123972_1920.jpg

Vision
Syfte
Mål

Vision

En omvärld där vi (jag:et, gruppen, familjen, arbetsplatsen, staden, landet) för ett proaktivt arbete till ökad närvaro, samförstånd och trygghet, att vi kommer till, samt vill förstå och respekterar varandra till den grad att vår tro och känsla för varandra och framtiden är god och ljus, att vi klarar av att hantera negativa situationer, problem och motgångar oavsett grad med klarhet och enkelhet

Syfte

Sedan lång tid har vi observerat att de klimaten som våra kunder arbetar och befinner sig i har behov i olik grad och art av utveckling i samförstånd på det mänskliga/individuella planet, genom att fördjupa arbetet och höja graderna av: trygghet, vilja att deltaga, närvaro, personlig utveckling, förståelse och trygghet för individen, förståelsen och tryggheten i gruppen, processer på kort sikt / på lång sikt, att kunna hantera, förstå och aktivt pro-aktivt arbeta med kombinationen av områden som svagheter, sårbarheter, hållbarhet och styrkor, kommer vi till en mer trygg och hållbar samvaro med mindre negativa effekter som skapar friktion.

Mål

Att skapa tid och rum sitta ned med våra kunder i en lugn och trygg miljö för att inleda pro-aktiva processer, att hjälpas åt att komma till fördjupande förståelsen till dom processer och situationer som vi mer eller mindre ofta utsätts för och befinner oss i.

Att på det mänskliga planet nå fram till varandra, skapa förståelse, tillväxt, respekt, trygghet, samförstånd, vilja, delaktighet, drivkraft, målbilder, på så vis minska de negativa dynamikerna (konflikter, förlorad energi, sjukskrivningar, utmattningar osv) genom att vi för ett planlagt, kontinuerligt hållbart och konstruktivt arbete in i framtiden som samtliga deltagare har förtroende för och vill välja att bidraga till.

Låt oss påbörja detta arbete nu.

Råå kraft & hälsa

HR kraft & hälsa

Proholistic AB

Tel: 070-666 66 30

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page