1

Föreläsning

Workshop

Teambuilding

På förfrågan

Det finns en elefant i rummet, vad är det som händer när vi undviker att prata om den?

Vart kommer den ifrån, vad säger den , vad gör vi med den

Kroppen signalerar, hjärnan uppfattar och kroppen handlar

Vilka val har vi, hur agerar vi och vad leder det till...

Förståelse och hantering av stress genom mental träning

Positiv och negativ stress

Hur fungerar samspelet mellan sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke mm

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

 

Minska sjukfrånvaro - ökad och balanserad produktivitet

Kostnad:

På förfrågan

2

På arbetet

Föreläsningar

Vi arbetar med att förmedla funktionella lösningar och hanterbar information

kring områden som bl.a:

- Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

- Förebyggande hälsa på arbetsplatser

- Minska negativ stress genom mental träning, samtal och dialog

- Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

- Ergonomi (fysisk)

- Ergonomi (mentalt)

- Kost och äring för hållbarhet och god energi

Kostnad:

På förfrågan

2

På arbetet

Föreläsningar

Vi arbetar med att förmedla funktionella lösningar och hanterbar information

kring områden som bl.a:

- Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

- Förebyggande hälsa på arbetsplatser

- Minska negativ stress genom mental träning, samtal och dialog

- Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

- Ergonomi (fysisk)

- Ergonomi (mentalt)

- Kost och äring för hållbarhet och god energi

Kostnad:

På förfrågan

2

Föreläsning

Deltagare

Deltagare: 5-500

Upprepade tillfällen

Föreläsningar

Upprepade tillfällen

Vi arbetar med att förmedla förståbara lösningar och påtagbar hanterbar information

kring områden som bl.a:

Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

Förebyggande hälsa på arbetsplatser

Minska negativ stress genom mental träning

Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

Näring och energi till kropp, psyke och själ

Kostnad:

På förfrågan

3

Workshop

Teambuilding

På förfrågan

Workshop - teambuilding

Förmedling av förståbara lösningar och påtagligt hanterbar information

kring områden som bl.a:

- Stresshantering, kommunikation, konfliktlösning

- Förebyggande hälsa på arbetsplatser

- Minska negativ stress genom mental träning

- Minska sjukfrånvaro - öka medveten närvaro

- Hur fungerar sinnet och kroppen och vad behöver de för att få balans

- Näring och energi till kropp, psyke mm

Kostnad:

På förfrågan