top of page

Tjänster

Behandlingar

Fysisk kombinations-terapi

Kiropraktik, Osteopatie, Massage, Fysisk aktivering/träning

Hantera störningar i kroppens muskler, leder, skelett, mage, tarm, nerver, smärta, spänningar, oro, ångest, stress, spänningar osv

Teambuilding

Workshops

Utforskande samtal och föredrag, workshops, lekar utmanar till ökad närvaro, interagera mer aktivt för trygga, långsiktiga fördjupande gemensamma och meningsfyllda relationer, syften och målbilder

Ledarskaps stöd

Att leda är en intressant och utmanande utvecklingsresa som det finns många vägar i och filosofier runt.

Den ledande individen / individerna gynnas av hälsosamma stödrelationer, utvecklande samtal, avlastning, utvecklande strategier som hjälper denne att kunna prestera effektivt, hållbart, nå fram och nå ut i sin vardag, på arbetet och privat 

Kognitiv behandling

Objektiva och trygga utvecklande samtal kring individens/individernas situation och upplevelser, tankar, känslor, beteenden, strategier, strukturer, rädslor, drömmar, historiskt, i nutid och in iframtiden

Medling & konflikthantering

Vi arbetar som neutral/objektiv part (medlare/moderator) vid tillfällen där situationer har nått en oenighet eller en hög grad av aktiv konflikt alternativt passiv (tyst) konflikt som påverkar oss i oönskad dvs negativ riktning, i situationer där parterna ser olika på situationer, vid förändringsprocesser och förhandlingar

Ledarskaps utveckling

Vi tillhandahåller stöd till det mindre och det medelstora företagets ledning, dess grupper och arbetare, genom relationsbyggande utvecklande samtal och analyser samt verkställande och hantering av förbisedda samt nyskapande processer kopplade till ledning och personal ärenden från individ till gruppnivå. Utveckla och optimera relationernas kvalitet, skapa hållbara/hälsosamma strategier för att bygga en trygg, välmående arbetsplats där individerna stimuleras till att få verktyg och insikt om hur vi växer genom att främja respektfulla relationer till varandra och bli den hållbaraste i sin roll som man kan bli

Personlig utveckling

Objektiva och trygga utvecklande samtal kring individens/individernas styrkor, svagheter, upplevelser, tankar, känslor, beteenden, strategier, strukturer, historik, nutid, framtid, rädslor, drömmar och målbilder

Samtalsstöd

Krisstöd

Vi arbetar som en trygg och neutralt objektiv tredje part (medlare alternativ kommunikatör) vid tillfällen där situationer (akut/kronisk) har nått en hög grad av ex. negativa känslor som tex vid långvarig/akut konflikt, trauma, som upplevs ej hållbart och ej löser sig av självgående autonomi

 

Gruppens funktion, stöd och utveckling

Vi skapar vilja framåtanda och

drivkraft, optimerar relationen individen till individen, att få gruppen att utvecklas från sina utmaningar

 

 Utveckla svagheter, trygghet, närvaro, öppenhet, viljan och kunskapen att tala och nå ut med hög grad av kvalitet

 

Att lyssna, uppfatta, ta in och processa samt ge feedback med hög grad av mottagande och kvalitet

 

Att lockas, stimuleras, och vilja ta steget och kliva in i en ny roll

Kontakt

Vi är öppna för att mötas

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tackar, vi återkommer inom kort

bottom of page